Martovo okénko pro období 1. 6. 2024 – 30. 6. 2024

Ještě do 9. června putuje Mars základním ohnivým znamením Berana. Je zde ve svém domicilu - domovském znamení a může tak poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě. Také však může některým rychleji poskytovat to špatné, prudké a násilné, pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony. Máme sílu po případném předchozím neúspěchu znovu zvednout hlavu a v plné síle jít do druhé bitvy o úspěch.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marta spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami (týká se to především lidí s obsazenými prvými dvěmi třetinami znamení Raka, Vah a Kozoroha), může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště nyní je při sportu - především v cyklistice, na kolečkových bruslích a aktivitách v přírodě - třeba nosit helmu a chránit hlavu!

Od 9. června 06:34:46 středoevropského letního času Mars začíná putovat znamením Býka, kde astrologicky řečeno je v exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla. Opatrnější by měli být lidé s prvky svého horoskopu umístěnými v první polovině znamení Býka, Lva, Štíra nebo Vodnáře.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v červnu navíc ještě následující specifické vlivy:

10. až 12. června se může snadněji projevit agresivita, bezohlednost, hrubost vlastní i okolí, vzroste i schopnost ublížit sobě i druhým.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 01:00 až 04:45, 07:05 až 09:45 a 21:00 až 23:40.

21. červen nabídne rychlejší reakce na podněty a posílení logiky úvah a myšlení. Je to čas, usnadňující přechod od myšlenek k činům a přející úspěchu v pracovních a obchodních záležitostech, cestování, dobrým sportovním výkonům, uzavírání smluv, ziskům ve studiu a ku skládání zkoušek.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 00:30 až 02:20, 04:10 až 05:45, 07:00 až 09:35 a 10:50 až 13:50.

27. až 30. červen posílí schopnost prožitku a budou aktivizovat i sexuální energii. Povzbudí mysl ku zlepšení nálad, přiblíží atraktivitu druhého pohlaví a nabídnou snazší oživení vztahů a jednodušší partnerský soulad. Činy v tuto dobu mohou být snáz jak průbojné a úspěšné, tak i ohleduplné, lépe půjde vytyčovat cíle a směr osobního rozvoje.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 00:20 až 02:05, 04:10 až 05:45, 06:45 až 09:30 a 10:45 až 13:45.

Pro zjištění podrobnějších individuálních vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.