*** Knihovna AS ČR zahajuje provoz od 7. 9. 2006 ***


*** Máme nového knihovníka - Víta Kuntoše ***

***tel.: 604 556 186***

PLÁNOVANÉ SCHůZKY jsou uvedeny V ZÁVĚRU STRÁNKY


Setkání uskutečněná v sezóně 2005-2006:

Schůzka 1. 9. 2005:
Rozprava Z. Bohuslava o návštěvě a přednáškách na mezinárodním astrologickém kongresu ISAR 2005 17. - 21.8. v Chicagu, USA

Přednášky, situace v organisacích AFA, NCGR, ISAR, AFAN, osobní dojmy.
Pohled na hurikán Katarina
Diskuse
Podzimní setkání s Astrologickou společností ČR - přednáškové odpoledne
u příležitosti podzimní rovnodennosti se uskutečnilo v sobotu 1. 10. 2005 v Národním museu od 14 00 do 17 30. S pozvánkou byla členům zaslána i nová Konstelace č. 36.

Během odpoledne odezněly přednášky:
Zdeněk Bohuslav: Domy harmonických planetárních hodin a jejich ověřování
Radko Tobičík: Stopy astrologie v jiných divinačních praktikách
          následovala 15 min přestávka (na kávu, …)
Jan Frank: O hermetické medicíně
Richard Stříbný: Nostradamus – věštec, astrolog, podvodník?
Petr Rastokin: Paralely progresivních direkcí


Schůzka 3. 11. 2005 - přednáška:
Jan Frank: O hermetické medicíně II
Proběhlo pokračování tématu z podzimního setkání, tentokráte navíc s prací nad konkrétními čtyřmi případy

Schůzka 1. 12. 2005 - přednáška a rozprava:
Zdeněk Bohuslav - Domifikace za polárním kruhem
Byly představeny principy konstrukce domů a ukázány problémy s jejich tvorbou vynucené nestřídáním světlé a tmavé části dne za polárním kruhem.
V druhé části vystoupil Richard Stříbný s rozborem zimního slunovratu.

5. 1. 2006 proběhla řádná schůzka členů s obsahem:
Richard Stříbný - Nejvýznamnější konstelace roku 2006

2. 2. 2006 se konala pravidelná schůzka s obsahem:
Poslední letecké neštěstí Slovenska

v horoskopech Slovenska a také rozprava nad aktuálními konstelacemi a konstelacemi v prosinci 2012 (konec světa?)


2. 3. 2006 se konala pravidelná schůzka s obsahem:
Aktuální konstelace a Ingres Slunce do Berana6. 4. 2006 se konala schůzka s tématem:
Studie života dvojčat

přednášel Martin Dalecký


první květnový čtvrtek jsme "bádali"
Nad denními nativitami lídrů politických stran


1. 6. 2006 se konala schůzka, kde se R. Stříbný věnoval
Úmrtí Borise Rosnera


7. 9. 2006 - první čtvrtek v září
Vedl ji Richard Stříbný (Zdenek Bohuslav byl mimo republiku)

5. 10. 2006 Téma: Konkláve projektu Hindsight, Cumberland, USA 14. - 20. 8. 2006

Zdeněk Bohuslav po návratu z jeho návštěvy
2. 11. 2006 - první čtvrtek v listopadu
Schůzku vedl Z. Bohuslav: Aktuální mundánní situace v republice. Otazníky v historii astrologie
7. 12. 2006 - první čtvrtek v prosinci
Po návratu z 6 týdenní expedice po Tibetu připravuje R. Stříbný: Tibetská astrologie. Osobní setkání s dnešním Tibetem duchovním a světským.


Knihovna AS ČR

Knihovna AS ČR zahajuje pravidelný provoz každý 1. čtvrtek v měsíci 15 30 - 17 30 (včetně 7.9.) a každé 3. úterý od 16 30 do 18 30.
Je třeba přijít do Olbrachtovy 52, Praha 4, u dveří si zvolat mobilem knihovníka Víta Kuntoše (tel. 604 556 186) a ten příjde otevřít - bohužel není možné na dům instalovat zvonek do knihovny. Průkazku či doklad o zaplacení čl. příspěvků ssebou.
Pravidelné schůzky
jsou vždy první čtvrtek v měsíci jak obvykle od 18 00 v Národním museu na Václavském náměstí, neformální setkání (konají se v různých restauracích) jsou vždy třetí čtvrtek v měsíci od 18 00 po dohodě o místě na čtvrteční schůzce v museu.

Neformální schůzka astrologické společnosti v listopadu bude místo třetího čtvrtku v měsíci 16. 11. vyjímečně ve čtvrtek 23.11.2006!!! - od 18. hod.
v restauraci: Plzeňský restaurant Anděl, Praha 5 - Smíchov, Nádražní 114.
Příjde a těší se, že bude odpovídat na dotazy naše kamarádka z USA, profesionální astroložka, mnohonásobná úspěšná přednášející na mezinárodních konferencích - paní LYNN KOINER.
Plzeňská pivnice, restaurace, zahrada, vinárna, bowlingové dráhy. Česká, mezinárodní a staročeská kuchyně. Každý den speciality ze zvěřiny a české kuchyně. Plzeňské pivo nepasterizované točené z tanku.
e-mail: zdenek@bohuslav.com