Kdo jsem
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.
Zdeněk Bohuslav - fotografie

* 23.7.1946 v Opavě

V roce 1969 jsem vystudoval ČVUT FEL, specialisaci počítače, od 5.1.1970 do února 1991 jsem pracoval jako programátor a věd. pracovník v počítačích (Výzkumný ústav matematických strojů). V prosinci roku 1989 jsem spoluzakládal Astrologickou společnost ČR a od roku 1996 sloužím jako její předseda. Jsem také editorem revue Konstelace vydávané Astrologickou společností, pravidelně od roku 2006 přispívám do měsíčníku Meduňka, dříve do týdeníku Astro (do jeho zániku v roce 2008), měsíčníku Phoenix (2003-2015) a 6 let pro server www.prace.cz, vystupoval jsem v rádiích a TV. Astrologii se věnuji od roku 1969 a ve své praxi vycházím z hermetické filosofie. Studovat jsem ji začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, materiálů P. Lasenice, F. Bardona a anglických astrologů Raphaela a R. C. Davisona. Významně mne ovlivnily práce Astrologia Gallica J. B. Morina a Christian Astrology W. Lillyho, obě ze 17. století. Z dnešní doby mne nejvíce zaujaly práce R. Schmidta v projektu Hindsight a nové překlady prací astrologů 1. až 6. století našeho letopočtu (Dorotheus, Valens, Rhetorius, Maternus...). Další dovednosti jsem si osvojil praxí a dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA) a zapojením do Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii (ISAR). Kromě astrologického poradenství také učím astrologii (spolu s kolegou R. Stříbným v naší Škole klasické astrologie), navštěvuji mezinárodní astrologické kongresy a přednáším doma i v zahraničí (v poslední době ISAR 2005 v Chicagu, USA - lektor, Phase Conclave 2006 v Cumberlandu, USA - účastník, ORAK 2007 v Moskvě, RSFR - lektor, DAV kongres v Karlsruhe, Německo, říjen 2007 - čestný host, UAC 2008 v Denveru, USA - lektor, ISAR 2009 v Chicagu, USA - lektor, říjen 2010, 1. mezinárodní on-line videokonference na ForumOnAstrology.com - lektor, Mez. astrologická konference Lubljana, Slovinsko, květen 2011 - lektor, AFA podzimní konference 2011, Tempe, Arizona září 2011, účastník, UAC 2012 v New Orleans, USA - účastník), leden 2013 - ISAR Webinar - lektor, ISAR 2014 ve Phoenixu, účastník, 24.5.-30.5. 2018 konference UAC 2018, Chicago, USA - přednášející. Jsem také členem sdružení profesionálních astrologů ASTRO-KONTAKT. Dlouhodobě (od roku 1978) se spolu s astrologií zabývám hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí). Živnostenský list pro služby v astrologii užívám od března 1990. Mezi mé záliby patří také včelaření, karate a tai-chi.

Kontakt: +420 732 354 413

nebo písemně

e-mail: zdenek@bohuslav.com

Pracovna a návštěvy (po objednání): Tyršova 12, 120 00 Praha 2
GPS: 50°4'22.394"N, 14°25'52.645"E

IČ:12267376
Jsem zapsán v Živnostenském rejstříku OÚ Praha 10 pod č.j. 12253/92/F/VO/JD

Chcete-li se dovědět více o mezinárodní astrologické společnosti ISAR navštivte adresu www.isarastrology.com